Wonen

De woningmarkt in Goes is complex. Cijfers tonen aan dat het goed gaat. Het aantal starters is toegenomen, nieuwe woningen worden gebouwd en de RWS houdt zich aan de prestatieafspraken. Toch bereiken ons uit de samenleving veel andere berichten. De wachtlijsten voor een huurwoning zijn te lang en de huizenprijzen te hoog. Het is tijd dat Goes investeert in woningen in een lagere prijsklasse. We willen de wachttijd tot een passende huurwoning verlagen en het wonen in Goes voor iedereen mogelijk maken.

• De wachttijd voor een passende huurwoning in de stad Goes wordt verkort naar maximaal
een jaar;
• Goes gaat met de RWS in gesprek over geschikte locaties om sociale huurwoningen te
bouwen;
• Nieuwe woonwijken krijgen minimaal 10% aanbod in woningen onder de 175.000 euro;
• Goes zet zich in om doorstroming in de huurmarkt te vergroten;
• Goes onderzoekt de mogelijkheden tot een project waarbij jong en oud met elkaar
samenleven;
• Momenteel bieden het leger des Heils en de Walk Inn maatschappelijke opvang. De
capaciteit is echter beperkt en wordt daarom uitgebreid;
• Ouderen worden ondersteund om hun woning levensloopbestendig te maken.