Raadslid (PvdA)

Wouter van der Pijl

klimaat & milieu, toerisme, binnenstad, burgerparticipatie, onderwijs, cultuur, ruimtelijke ordening & volkshuisvesting, economie, energie

Een samenleving waarin iedereen gelijk is en mee kan doen. Waar de politiek haar verantwoordelijkheid neemt en samen met inwoners beslist. Dat is waar ik voor sta’

Odyzee Kloetinge

Mijn naam is Wouter van der Pijl. Ik ben geboren en opgegroeid in Goes en woon in Goes-Zuid. Ik heb in mijn studententijd geschiedenis gestudeerd in Tilburg en Nijmegen. Na mijn studietijd ben ik weer in Goes komen wonen en werken. Ik werk op dit moment als docent op het Odyzee College. Daar geef ik geschiedenis, aardrijkskunde en maatschappijleer aan de bovenbouw van het voortgezet speciaal onderwijs (VSO). Het Odyzee is een school voor met name autistische leerlingen die om verschillende redenen zijn uitgevallen in het regulier onderwijs. Met de nodige hulp en begeleiding hebben deze leerlingen de mogelijkheid alsnog hun vmbo of havo-diploma te halen. Naast mijn werk ben ik als vrijwilliger bestuurslid bij Stichting Buurtwerk Goes-Zuid.

Burgerparticipatie

Inwoners gaan iedere vier jaar naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. Vandaag de dag is dat wat mij betreft niet voldoende. Communicatie gaat razendsnel en daarmee is de samenleving de afgelopen tientallen jaren flink veranderd. Veel inwoners willen beter, sneller en directer betrokken zijn bij beslissingen die invloed hebben op hun leefomgeving. De politiek moet zich hieraan aanpassen. Juist daarom is burgerparticipatie een belangrijk onderdeel van goed bestuur en het creëren van draagvlak voor beleid in de samenleving.

Klimaat

Onze leefomgeving heeft grote invloed op het dagelijks leven. Klimaatverandering heeft steeds grotere gevolgen voor mensen. Denk hierbij niet alleen aan de verandering van ons landschap, het weer of energieopwekking. Maar ook aan de gevolgen die dit heeft voor de hele samenleving. Om tot goede oplossingen te komen, moeten burgers inspraak hebben. De politiek moet oog hebben voor de verschillen in rijkdom. Laat armere mensen niet de dupe worden van klimaatverandering. Een sterke overheid is hierbij belangrijk.

Fractie

 • Raadslid
 • Fractiesecretaris

Portefeuilles

 • Klimaat & milieu
 • Toerisme en recreatie
 • Burgerparticipatie
 • Onderwijs
 • Cultuur & cultureel erfgoed
 • Binnenstad
 • Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
 • Economische zaken
 • Energie & klimaatbeleid
 • Informatievoorziening & automatisering

Commissies en werkgroepen

 • Lid werkgroep bestuurlijke vernieuwing

Waar ben je naar op zoek?