Raadslid

Wouter van der Pijl

Wouter van der Pijl is 32 jaar en raadslid bij de PvdA Goes. In het dagelijks leven is hij werkzaam als docent geschiedenis en aardrijkskunde in het VSO (voortgezet speciaal onderwijs). Voor Wouter is het belangrijk dat we als samenleving beseffen dat niet iedereen op zijn of haar eigen benen kan staan en soms extra hulp nodig heeft. Dit vindt Wouter één van de kerntaken van de overheid. De overheid is er niet alleen om de boekhouding van het land te doen, maar in de eerste plaats om voor haar burgers te zorgen.

Daarnaast is Wouter van mening dat er een duidelijke visie moet komen over een duurzamer Goes. Geen nieuwe woningen meer bouwen met een gasaansluiting en streven naar meer opwekking van groene energie.

Behalve een duurzamer Goes vindt Wouter het belangrijk dat er meer sociale huurwoningen bijkomen voor zowel jongeren als ouderen: “Voor ouderen en startende jongeren is het in Goes lastig om aan een woning te komen. Het aantal goedkope woningen in Goes is klein, sluit niet langer aan bij de wensen van Goesenaren en wachttijden zijn te lang.”