Door op 24 februari 2015

Goese jongeren genieten in zaal gemeenteraad

leerlingenDinsdagmiddag 24 februari genoot een groep VMBO-leerlingen zichtbaar van een les van ProDemos over het gemeentebestuur. Een paar raadsleden en fractievolgers waren aanwezig bij de bijeenkomst en beantwoordden vragen over het college, stemmingen en invoering van nieuwe plannen. De PvdA Goes was ook present.

De studenten van het Ostrea Lyceum kijken hun ogen uit in de gemeenteraadszaal. ProDemos stelt aan hen vragen over allerlei gemeentelijke zaken. Eerst mogen de leerlingen kiezen of de gemeente wel of niet over het onderwerp gaat. Daarna nemen ze de werking van het gemeentebestuur door. Vervolgens bedenken ze problemen die in de gemeenteraad besproken worden.

Wat vooral opvalt is het enthousiasme en de onbevangenheid waarmee de leerlingen naar de zaken kijken. Ze dragen meteen oplossingen voor de problemen aan. Ook hebben ze de hoop en verwachting dat de gemeentepolitiek hun problemen kan tackelen. Enkele van de genoemde problemen:

– Openbaar vervoer: goede aansluiting, laat meer bussen rijden en zorg voor ‘stapbussen’, waarmee jongeren die uitgaan naar huis gaan.

– Langere openingstijden voor Goese café’s.

– Altijd koopzondag in Goes.

– Netten bij het voetbalveld in ’s Heer Hendrikskinderen.

– Afdakje voor (niet-) rokers op het schoolplein.

De ideeën van de jongeren zijn niet vreemd. De PvdA Goes vindt het goed om jongeren aan het woord te laten. Bovendien zijn dingen als netten op het kunstgrasvoetbalveld een goede zet voor de jeugd op ’s Heer Hendrikskinderen. Het is belangrijk dat jongeren realiseren wat ze allemaal kunnen toevoegen aan het gemeentebestuur. Hopelijk plant ProDemos nog veel bezoeken van jongeren aan de Goese gemeenteraad.