Over ons

PvdA en GroenLinks

Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 zijn PvdA en GroenLinks samen één fractie in de Goese Gemeenteraad. We hebben de handen ineen geslagen om zo nog beter een sociaal en duurzaam geluid in de gemeente te kunnen laten horen. Samen hebben de PvdA en GroenLinks 5 zetels in de Goese gemeenteraad.

Over de afdeling

De PvdA Goes is een afdeling waar iedereen welkom is. Het maakt ons niet uit wie je bent of waar je vandaan komt. Iedereen doet en praat mee. Dit laten wij ook zien in ons politiek handelen. Als het gaat om de vrijheid van Goese inwoners strijden wij voor betere burgerparticipatie en een beter achterdeurbeleid bij de coffeeshops.

Daarnaast hebben wij oog voor mensen die lastig meekomen in de samenleving. 1 op 10 kinderen in Goes groeit op in armoede. Dat vinden wij onacceptabel en daarom willen wij meer investeren in armoedebestrijding.

We vinden het belangrijk dat Goese inwoners meer zeggenschap krijgen over hun eigen woonomgeving. Inwoners moeten de mogelijkheid krijgen om mee te beslissen over besluiten die door de gemeente genomen worden. Hier staan en strijden wij voor als PvdA Goes. Nu en in de toekomst.

We hebben meer dan 100 leden waarvan een grote groep actief is. Dit is goed zichtbaar tijdens fractievergaderingen waar we gerust met 12 tot soms 15 man zitten en dat terwijl we maar twee raadszetels hebben! Onze fractievergaderingen zijn openbaar voor zowel leden als niet-leden. Iedereen die aanschuift mag met de fractie meepraten. Het maakt niet uit of je al jaren lid bent of voor het eerst komt kijken. Hou de agenda in de gaten voor actuele vergaderdata.

De afdeling organiseert allerlei activiteiten voor haar leden, maar ook voor Goesenaren. Denk aan debatavonden, acties op straat en ledenvergaderingen. Daarnaast zetten wij onze leden tweemaal per jaar in het zonnetje. Met nieuwjaar brengen we onze leden persoonlijk een nieuwjaarskaart en met 1 mei een roos.

Ledenvergaderingen

De PvdA is een democratische partij waar de leden het laatste woord hebben. Een aantal keer in het jaar organiseert het afdelingsbestuur een ledenvergadering waar wij belangrijke zaken bespreken die de instemming nodig hebben van onze leden.

De ledenvergaderingen zijn openbaar en vrij te bezoeken voor zowel leden als niet-leden. Let op! Alleen leden hebben stemrecht. Laat uw stem niet verloren gaan en kom naar de algemene ledenvergaderingen van de PvdA Goes! Hou de agenda in de gaten voor actuele vergaderdata.

Ombudsteam

Heeft u een conflict met het energiebedrijf of woningcorporatie? Loopt u vast in het oerwoud van regels of weet u niet waar u met uw probleem terecht kunt?

Het PvdA ombudsteam is er voor iedereen, of u lid bent van de partij of niet. Met welke vraag u ook komt, samen met u proberen we een oplossing te vinden of verwijzen we u door.

Voor vragen en problemen kunt u terecht bij: [email protected]

Waar ben je naar op zoek?