Standpunten

Zoeken

Armoedebeleid

Eén van de belangrijkste taken van de overheid is om er voor te zorgen dat iedere Nederlander bestaanszekerheid heeft. Zonder die bestaanszekerheid voelt niemand zich veilig. In Goes hebben we het dan over een grote groep: één op de tien Goese kinderen groeit op in armoede. Het principe van de voedselbank is helaas nog steeds

Lees verder

Bedrijven & bedrijventerreinen

Bedrijven zorgen voor werkgelegenheid. Niet alleen voor Goes maar ook voor de regio. Afgelopen jaren zat Nederland in economisch zwaar weer. De laatste jaren zien we hierin verandering. Er komen nieuwe bedrijven bij en bestaande bedrijven breiden uit, ook in Goes. Onze bedrijventerreinen raken vol. Kavels zijn gereserveerd en op dit moment is er zelfs

Lees verder

Binnenstad

Sinds jaar en dag trekt de Goese binnenstad bezoekers van heinde en verre. Deze bezoekers moeten in een gezellig, overzichtelijk, bereikbaar en sfeervol winkelgebied kunnen winkelen en recreëren. Leegstand en overlast wordt aangepakt. Sfeerverbetering wordt gepromoot. De PvdA heeft lang aangedrongen op een concentratie in een kleiner winkelgebied: liever een compact winkelhart dan uitwaaiering door

Lees verder

Burgerparticipatie

De inwoners van Goes kunnen één keer in de vier jaar hun stem uiten. Dat is voor de moderne burger onvoldoende. Die burger wordt geacht voortdurend allerlei hulp te leveren: mantelzorg, burenhulp, vrijwilligerswerk en nog meer. Daar is niets mis mee. Maar geef die burgers dan ook zeggenschap over hun woon- en leefomgeving. De PvdA

Lees verder

Cultuur

Cultuur is een hoeksteen van de samenleving: het verrijkt het leven van de inwoners, verbindt en is een belangrijke reden voor een bedrijf om zich ergens te vestigen. Met de Mythe, het Cultuurhuis en het Museum zijn de fysieke voorzieningen (de gebouwen) op orde. Dit is fijn om te constateren. Cultuur verdient extra aandacht in

Lees verder

Dorpen & wijken

De gemeente Goes bestaat uit meer dan alleen de stad Goes. Wij willen dat het prettig blijft om te wonen in Oud-Sabbinge, Wolphaartsdijk, Wilhelminadorp, Kattendijke, Eindewege, ’s-Heer Arendskerke, ’s-Heer Hendrikskinderen en Kloetinge. De PvdA stelt leefbaarheid, bereikbaarheid, sociale- en verkeersveiligheid en het promoten van initiatief centraal. De PvdA Goes vindt dat ook in de Goese

Lees verder

Duurzaamheid

Duurzaamheid was lange tijd een vrijblijvend begrip: je bent er voor of je bent er tegen. Die tijd is voorbij. De klimaaturgentie is zo groot dat ook in Goes veel verdergaande maatregelen nodig zijn. Het doel is wat ons betreft een volledig klimaatneutraal Goes. Dit betekent dat wij de uitstoot van broeikasgassen zwaar gaan beperken

Lees verder

Financiën

Goes heeft haar zaken aardig op orde. We hebben met de nieuwe afslag van de A58 en de geplande tunnel onder het spoor een uitbundige auto-infrastructuur, goede sportvoorzieningen, het culturele aanbod is op peil en we hebben (per inwoner) het duurste stadskantoor van Nederland. Veel van dat moois is gerealiseerd met geleend geld. En dat

Lees verder

Goes is van iedereen

Leef en laat leven, een belangrijk thema voor Goes. Iedere inwoner moet zelf kunnen doen wat zij of hij op welke dag wil, mits dit binnen de wet valt. Ondernemers kennen hun klanten het beste. Geef ze de ruimte zelf te bepalen wanneer zij hun winkel openen. Dezelfde vrijheid gunnen we alle inwoners –jong en

Lees verder

Herindeling & gemeenschappelijke regelingen

Goes doet in zogenaamde gemeenschappelijke regelingen veel samen met andere gemeenten: van brandweer tot uitkeringen, van de Muziekschool tot het ophalen en verwerken van afval. Gemeenschappelijke regelingen zijn ondemocratisch en ondoorzichtig: de PvdA mist de controle van de gemeenteraad van Goes op veel van de gemeenteschappelijke regelingen. Vaak worden raadsleden voor voldongen feiten gesteld (waaronder

Lees verder

Infrastructuur

Goes heeft –we schreven het al- de afgelopen jaren veel uitgegeven aan de auto-infrastructuur. Die is daardoor nu goed op orde. Maar voor de fietsers en voetgangers is minder aandacht geweest. Het is nu tijd om meer aandacht te geven aan het langzaam rijdend verkeerd. • Goes past de toekomstige infrastructurele uitgaven aan. Onnodig gepland

Lees verder

Jongeren

De PvdA vindt de jongeren belangrijk voor de gemeente Goes. Ze zijn de toekomst voor de gemeente Goes en we moeten hierin investeren. Kinderen verdienen het om op te groeien in een veilige, leerzame en fijne omgeving. Jongeren moeten kansen krijgen op de arbeids- en woningmarkt. Kinderen en jongeren met extra zorgbehoeften moeten hierin worden

Lees verder

Landelijk gebied & natuur

Goes is een uitgestrekte gemeente die aan de westkant natuurgebied De Piet beslaat en aan de noordoostkant de Oosterschelde. In het noorden ligt het Veerse Meer en in het zuiden het Poelbos. Tussen deze natuurgebieden liggen kilometers uitgestrekt land, waarin boerderijen en enkele huizen op gaan in de omgeving. De natuurgebieden trekken vele bezoekers aan.

Lees verder

Onderwijs

Onderwijs is belangrijk voor alle leerlingen in onze gemeente. De PvdA vindt dat hier ook een verantwoordelijkheid ligt bij het gemeentebestuur. De gemeente is al verantwoordelijk voor bijvoorbeeld de organisatie van het verkeersexamen, preventielessen en leeseducatie. Wat ons betreft komt daar nog meer bij zodat we het onderwijs naar een hoger niveau tillen en de

Lees verder

Openbaarvervoer

Dagelijks komen veel reizigers met de trein of bus vanaf of naar station Goes. Voor de PvdA is goede bereikbaarheid van de dorpen en wijken en van belangrijke punten in de gemeente (zoals het ziekenhuis en Emergis) van belang. Dat geldt ook voor de toegankelijkheid van het OV voor minder validen. Via het OV moet

Lees verder

Ouderen

Ook door alle zorgvoorzieningen vergrijst Goes relatief snel. Daar is niets mis mee. Maar het betekent wel dat we extra aandacht moeten hebben voor deze bevolkingsgroep. Want doorgaans kunnen zij goed rondkomen van hun AOW en pensioen, maar sommige ouderen leven in armoede. Bij chronisch zieken en gehandicapte ouderen stapelen de zorgkosten zich op. De

Lees verder

Sociaal domein

In 2015 kreeg de gemeente verantwoordelijkheid voor zorg- en welzijnstaken die eerst nog onder het Rijk vielen. Dat was en is geen gemakkelijke opgave. De verandering vinden we wel logisch: gemeenten kennen hun burgers en de hulpverlening beter dan het Rijk. Daardoor is maatwerk beter mogelijk en kan efficiënter worden gewerkt. De PvdA heeft de

Lees verder

Sport

Bewegen en gezondheid is onlosmakelijk met elkaar verbonden. In Goes moet een breed scala van sporten te beoefenen zijn. De PvdA wil dat de sportclubs financieel rondkomen en ondersteund worden in de zoektocht naar vrijwilligers. Ook hebben we speciale aandacht voor de plaats waar veel zaalsporters samenkomen, het Omnium. • Goes blijft zorgen voor goede

Lees verder

Veiligheid

We hebben veel met inwoners gepraat, in alle wijken en dorpen. Wat opvalt is dat overal de verkeersveiligheid wordt genoemd. Bijna iedere wijk en elk dorp heeft zijn eigen onoverzichtelijke en gevaarlijke situatie. Soms veroorzaakt door auto’s die te hard rijden (Van Hogendorplaan, Veerweg), dan weer door chaotisch en druk verkeer (Joachimikade, kruising voor het

Lees verder

VN-verdrag handicap

Soms komen verbeteringen van heel ver. Nederland is sinds 2016 verplicht het VN-verdrag over gehandicapten uit te voeren. Het in New York gemaakte verdrag wil burgers met een beperking beschermen en hun mensenrechten waarborgen. Denk aan: echt overal aan mee kunnen doen en helemaal zijn wie je bent. Goes heeft al gekeken hoe de toegankelijkheid

Lees verder

Werk

Het hebben van betaald werk is belangrijk. Het biedt een inkomen, veiligheid, sociale contacten en geeft waardering. We stellen vast dat steeds meer werkzaamheden worden verricht in flexibele contracten. Dat geeft vaak onzekerheid. De gemeente is een grote werkgever en besteedt nog veel meer werk uit. Vanuit haar verantwoordelijkheid voor alle inwoners moet de gemeente

Lees verder

Wonen

De woningmarkt in Goes is complex. Cijfers tonen aan dat het goed gaat. Het aantal starters is toegenomen, nieuwe woningen worden gebouwd en de RWS houdt zich aan de prestatieafspraken. Toch bereiken ons uit de samenleving veel andere berichten. De wachtlijsten voor een huurwoning zijn te lang en de huizenprijzen te hoog. Het is tijd

Lees verder

Zorg

De gemeente heeft in 2015 verantwoordelijkheid gekregen voor veel zorg- en welzijnstaken. Dat was een hele verandering. Veel gaat goed, op terreinen waar tegenvallers zijn is extra beleid ontwikkeld. Bijvoorbeeld om de kosten van de Jeugdzorg te drukken, daar krijgen we te weinig geld voor van het Rijk. Goes is –door alle voorzieningen- een gemeente

Lees verder