Zorg

De gemeente heeft in 2015 verantwoordelijkheid gekregen voor veel zorg- en welzijnstaken. Dat was een hele verandering. Veel gaat goed, op terreinen waar tegenvallers zijn is extra beleid ontwikkeld. Bijvoorbeeld om de kosten van de Jeugdzorg te drukken, daar krijgen we te weinig geld voor van het Rijk. Goes is –door alle voorzieningen- een gemeente met in verhouding veel ouderen. Over het algemeen is hun toegang tot zorg goed geregeld. We hebben zorgen over ouderen en andere inwoners die niet zelf over een netwerk beschikken dat hen kan helpen. Zij mogen niet tekort komen. Voor iedereen geldt dat wie regelmatig of veel gebruik maakt van zorg de kosten aanzienlijk kunnen zijn. Dat is niet goed: ziekte overkomt je.

• De PvdA stelt voor dat bij ieder gesprek over een Goese burger die Goesenaar aan tafel zit.
Er zijn uitzonderingen mogelijk (huiselijk geweld) maar dat blijven uitzonderingen.
Standaard wordt dat je een uitnodiging krijgt als er over je gesproken wordt. Het gaat om
jouw probleem, jij hoort baas te zijn over de oplossing. We verwachten dat betrokken
beroepskrachten efficiënter en oplossingsgerichter gaan werken;
• Overal in de zorg zien we nog steeds de grote instellingen die al jaren op hun gebied de
dienst uitmaken. Daarbij horen hoge tarieven. We willen ruimte voor anderen om op prijs en
kwaliteit de concurrentie aan te gaan. Behalve lagere kosten verwachten we hiermee ook
meer innovatie te krijgen;
• De gemeente doet bij het uitvoeren van haar sociale taken een beroep op het sociale
netwerk van betrokkene. Niet iedereen heeft zo’n netwerk. Er zijn inwoners die in zo’n
geval bijspringen en daarmee de gemeente aan een oplossing helpen. Inwoners die
mantelzorg bieden aan niet-familieleden en niet-vrienden ontvangen daarvoor een
vrijwilligersvergoeding van maximaal 1500 euro;
• Psychiatrisch patiënten worden geacht minder in een instelling en meer in hun eigen
omgeving te wonen. Dit is vaak moeilijk voor hen en het belast de omgeving. De gemeente
gaat hier extra aandacht aan besteden;
• In sommige huishoudens stapelen de zorgkosten zich op. De PvdA wil naar een
abonnementsysteem voor alle zorg waar de gemeente verantwoordelijk voor is. Voor 15-20
euro per maand kun je dan gebruik maken van wat je nodig hebt.