Dorpen & wijken

De gemeente Goes bestaat uit meer dan alleen de stad Goes. We willen dat het prettig
wonen is in alle gebieden binnen onze gemeente. PvdA/GroenLinks stelt leefbaarheid,
bereikbaarheid, sociale- en verkeersveiligheid en het promoten van initiatief centraal.
We vinden daarbij dat leefbaarheid en veiligheid voorop horen te staan en moedigen
sociale initiatieven aan.

● Elke wijk- en dorpsvereniging behoudt minimaal 10.000 euro per jaar om te besteden
aan extra projecten in de wijk;

● Wijk- en dorpsverenigingen behouden hun subsidie zonder hieraan extra onnodige
subsidievoorwaarden te koppelen;

● Deelname aan wijk- en dorpsactiviteiten moet zo laagdrempelig mogelijk zijn. Geld
mag nooit een belemmering zijn om deel te nemen;

● Samen met de inwoners maken we (nieuwe) wijk- en dorpsplannen en we geven
hier uitvoering aan;

● Goes Marketing krijgt de opdracht om ook activiteiten binnen wijken en dorpen te
ontwikkelen en te ondersteunen;

● Elk dorp en iedere wijk houdt een wijkagent, die ook dagelijks aanwezig en
aanspreekbaar is;

● Dorpshuizen en wijkcentra zijn een centrale plaats voor samenkomst in het dorp of
de wijk. De gemeente houdt alle dorpshuizen en wijkcentra open;

● Iedere wijk en ieder dorp houdt voldoende speeltuinen in de directe omgeving. We
maken, in samenwerking met kinderen uit de buurt, een stappenplan hoe we alle
speeltuinen zo snel mogelijk toegankelijk kunnen maken voor alle kinderen;

Waar ben je naar op zoek?