Dorpen & wijken

De gemeente Goes bestaat uit meer dan alleen de stad Goes. Wij willen dat het prettig blijft om te wonen in Oud-Sabbinge, Wolphaartsdijk, Wilhelminadorp, Kattendijke, Eindewege, ’s-Heer Arendskerke, ’s-Heer Hendrikskinderen en Kloetinge. De PvdA stelt leefbaarheid, bereikbaarheid, sociale- en verkeersveiligheid en het promoten van initiatief centraal. De PvdA Goes vindt dat ook in de Goese wijken de leefbaarheid en veiligheid voorop horen te staan. We moedigen sociale initiatieven aan. De zes grote Goese wijken (West, Zuid, Oost, Noordhoek, Goese Polder en Centrum) hebben ieder een eigen, prettig karakter en dat moet zo blijven.

• In de genoemde zes wijken gaat een wijkraad zich actief bezig houden met verbeteringen
voor de wijk;
• Elke wijk- en dorpsraad krijgt minimaal 10.000 euro per jaar om te besteden aan projecten
in de wijk;
• Het maken van (nieuwe) wijk- en dorpsplannen wordt actief ondersteund door de gemeente
met inzet van ambtenaren;
• Inwoners van dorpen en wijken kijken met elkaar mee, voor meer sociale veiligheid. Hulp is
beschikbaar via WhatsApp;
• Iedere wijk die dat wil krijgt een hondenspeelplaats, niet alleen voor de honden en hun
baasjes maar ook als sociaal trefpunt.
• Op drukke plaatsen, waar veel snelheidsoverlast plaatsvindt, wordt extra gecontroleerd.
Zoals: Arendstraat, Lepelstraat, Brugstraat, Oude Rijksweg, Dorpsstraat en Zomerweg;
• Goes Marketing gaat ook activiteiten in de wijken en dorpen ontwikkelen en ondersteunen;
• De dorpen en wijken blijven met openbaar vervoer goed bereikbaar, door ondersteuning van
de buurtbus en behoud van de reguliere buslijnen;
• Elk dorp en iedere wijk houdt een wijkagent, die ook dagelijks aanwezig en aanspreekbaar
is;
• Dorpshuizen en wijkcentra zijn een centrale plaats voor samenkomst in het dorp en de wijk.
De gemeente houdt alle dorpshuizen en wijkcentra open. Ook de met sluiting bedreigde
Griffioen in Wolphaartsdijk;