Door Wiert Omta op 15 oktober 2014

Joachimikade moet veiliger

joachimiralph87% van de fietsers, voetgangers, scootmobielers, rolstoelers en brommerrijders vindt de kruising Joachimikade-Oostsingel in Goes gevaarlijk tot erg gevaarlijk. 73% procent zegt op deze kruising een onveilige situatie meegemaakt te hebben. Vier procent was getuige van een (ernstig) ongeval. Dit blijkt uit een enquête die de PvdA Goes ter plekke hield.

De PvdA Goes praat sinds 2012 met duizenden Goesenaren over hun woonomgeving en woonplaats. Opvallend: in alle dorpen en wijken wordt de verkeers(on)veiligheid vaak genoemd. Naast voorbeelden uit de eigen woonomgeving komt vooral de Joachimikade (bij de Oostsingel) ter sprake. Reden voor ons daar weggebruikers te enquêteren.

De kruising is erg onoverzichtelijk, bebouwing aan de binnenbocht ontneemt het zicht op tegemoetkomend verkeer. Langzaam verkeer vanaf de Oostsingel wil rechtdoor richting de Sint-Maartensbrug en moet daarbij vaak door twee verkeerstromen laveren. Soms toont iemand bijna de surplace te beheersen. Vooral in de spitsuren is het geaarzel aanleiding voor onoverzichtelijke en potentieel gevaarlijke situaties: het langzaam verkeer komt tussen twee drukke verkeersstromen terecht, moet (bijna) halthouden en wachten op een kans door te gaan met oversteken.

Onlangs bespraken wij met de afdeling verkeer van de gemeente Goes suggesties die geënquêteerden en Facebook-bezoekers deden om de situatie aan de Joachimikade te verbeteren, waaronder:

  • Maak van de Joachimikade een 30 kilometerstraat;
  • Verhoog het in de bocht aanwezige plateau (dwingt automobilisten tot het verminderen van de snelheid);
  • Plaats in de buitenbocht een spiegel;
  • Maak van de parkeerplaatsen op de Oostsingel (tussen de Oude Singel en Joachimikade) een voorrangsfietspad.

Binnenkort hebben we een vervolgafspraak. Een tunnel onder het kanaal –ook genoemd- gaat het niet worden, weten we al.

 

Wiert Omta

Wiert Omta

Voor fractievoorzitter Wiert Omta is actief zijn in de politiek een normale zaak: “Een samenleving werkt alleen als we met elkaar problemen bespreken en oplossingen zoeken. Met respect voor ieders mening”. Wiert woont in Oud-Sabbinge en is ondernemer in de journalistiek en de zorg. Hij maakt dagelijks Goestig, de lokale televisie. Wiert: “Door Goestig en

Meer over Wiert Omta