Door Wiert Omta op 2 oktober 2015

PvdA wens gaat in vervulling: veiliger Joachimikade

bDSC_0054De kogel is door de kerk: de gemeente gaat iets doen aan de verkeersonveiligheid op de Albert Joachimikade. Waarschijnlijk volgend jaar gaat de maximumsnelheid van 50 naar 30 kilometer. Mogelijk komt er ook een verkeersremmende maatregel (zoals een hogere drempel). Daarmee gaat een lang gekoesterde wens van de PvdA in vervulling.

Vooral voor langzaam verkeer is het op de Joachimikade een rotsituatie: onoverzichtelijk en een gevaarlijke mix van auto’s die 50 kilometer mogen rijden en het langzaam verkeer dat in een blinde bocht rechtdoor wil, de St. Maartensbrug over. Fietsers, waaronder veel jongeren, komen vaak tussen twee autostromen terecht. 87% van de fietsers, voetgangers, scootmobielers, rolstoelers en brommerrijders vindt de kruising Joachimikade-Oostsingel gevaarlijk tot erg gevaarlijk. 73% procent zegt op deze kruising een onveilige situatie meegemaakt te hebben. Vier procent was getuige van een (ernstig) ongeval. Dit blijkt uit een enquête die de PvdA Goes in 2014 ter plekke hield.

Erg blij mee

Op ons initiatief besprak een raadscommissie afgelopen voorjaar de bevindingen van het onderzoek en de aanbevelingen om de Joachimikade veiliger te maken. Een meerderheid van CDA, GroenLinks, SP en PvdA vond het nodig iets te doen aan de onveilige situatie op de Joachimikade. Deze week kwam portefeuillehoudster Loes Meeuwisse (VVD) terug op de opmerkingen. In het plan van aanpak voor het fietsverkeer zit de Joachimikade nu bij een aantal maatregelen dat als eerste wordt uitgevoerd. Daar zijn we erg blij mee. De maximumsnelheid wordt verlaagd naar 30 kilometer en mogelijk wordt het huidige plateau in de weg wat hoger gemaakt (zodat het wel zin heeft).

Bij de behandeling van de fietsplannen maakt de wethouder bekend dat ook een andere erg onveilige situatie opgelost gaat worden: het Nansenplein (bij McDonald’s). Langs de Anthony Fokkerstraat komt aan de zuidzijde een nieuw tweerichting fietspad, dan behoren gevaarlijke situaties bij de rotonde tot het verleden. Ook daar zijn we blij mee. De raad besprak ook de voorgenomen nominatie voor Fietsstad van Jaar 2016. Dat is een erg ambitieus voornemen, zo maakte de Fietsersbond tijdens de vergadering duidelijk. Want dan moet je als gemeente je zaken echt op orde hebben. Nu wil Goes veel (fietsers zijn een van de weinige punten waarvoor het college extra geld vrijmaakt) en dat is goed. Want fietsmobiliteit gaat niet alleen over verkeer maar ook over klimaatbeleid en gezondheid. Maar of het genoeg is om Fietsstad van het Jaar te worden moet blijken. De nominatie zal ieder geval duidelijk maken waar Goes op de goede weg is en waar extra beleid en maatregelen nodig zijn.

Wiert Omta

Wiert Omta

Voor raadslid Wiert Omta is actief zijn in de politiek een normale zaak: “Een samenleving werkt alleen als we met elkaar problemen bespreken en oplossingen zoeken. Met respect voor ieders mening”. Wiert woont in Oud-Sabbinge en is ondernemer in de journalistiek en de zorg. Hij maakt dagelijks Goestig, de lokale televisie. Wiert: “Door Goestig en

Meer over Wiert Omta