Bezuinigen zonder belastingverhoging, het kan

Door Wiert Omta op 3 november 2016

tegenbegroting-pvda-goes-samenvattingDonderdag 10 november bespreekt de gemeenteraad van Goes de begroting voor 2017 en de drie jaren daarna. De voorstellen van het college van B&W staan in het teken van forse bezuinigingen die Goes moet doorvoeren. De PvdA ziet met het college dat de uitdagingen enorm zijn en wil graag ook een actieve bijdrage leveren om ze aan te pakken. Hierbij presenteren wij onze tegenbegroting voor de jaren 2017-2020.

Bij de behandeling van de Perspectiefbrief 2017 bleek de PvdA de enige partij die er voorstander van is om de bezuinigingen te realiseren zonder belastingverhoging voor de Goese burgers: zij hebben de afgelopen jaren al genoeg lastenverhogingen te verwerken gehad en treffen geen blaam voor de ontstane tekorten. Uit de publieksenquête (die door bijna 2000 inwoners is ingevuld) blijkt dat een overgrote meerderheid (60%) van de Goesenaren dit met ons van mening is. Het terugdraaien van de voorgestelde belastingverhoging is een belangrijk onderdeel van onze tegenbegroting.

De belangrijkste verschillen met de begroting van het college zijn:

– Het terugdraaien van de voorgestelde belastingverhoging;
– Al in 2017 beginnen met het aflossen van de immense schuld die Goes heeft;
– Extra geld voor kinderen en jongeren in armoede;
– Het terugdraaien van een extra subsidie voor het Omnium;
– Het ongedaan maken van de bezuinigingen op het Historisch Museum De Bevelanden;
– Minder geld voor Citymarketing;
– Ook aanzienlijk bezuinigen op het gemeentelijk apparaat.

Hieronder staat een link naar onze tegenbegroting, een samenvatting en een toelichting:

Tegenbegroting PvdA Goes

Wiert Omta

Wiert Omta

Voor raadslid Wiert Omta is actief zijn in de politiek een normale zaak: “Een samenleving werkt alleen als we met elkaar problemen bespreken en oplossingen zoeken. Met respect voor ieders mening”. Wiert woont in Oud-Sabbinge en is ondernemer in de journalistiek en de zorg. Hij maakt dagelijks Goestig, de lokale televisie. Wiert: “Door Goestig en

Meer over Wiert Omta