27 januari 2015

Eerste Kamer & Verkiezingen

woutervanzandbrinkSinds september zit ik in de Eerste Kamer. Daar komen alle wetsvoorstellen langs. Dat zijn er nogal wat, want dit kabinet heeft veel aangepakt. Dat was nodig, niet alleen vanwege de crisis maar ook omdat een aantal wetten niet meer van deze tijd zijn. Als PvdA-fractie letten we vooral op de effecten van de wetsvoorstellen voor de mensen waarvoor we in de politiek zitten: de mensen met de bescheiden beurs, de zieke, de werkloze, de oudere, de student, de huurder.

Zelf heb ik onlangs de wet Taaleis van Jetta Klijnsma beoordeeld. Een positieve wet, waarmee mensen die het Nederlands niet machtig zijn en een uitkering nodig hebben, geholpen worden bij het leren van de taal. Want als je Nederlands spreekt, vind je bijvoorbeeld sneller werk.

Deze wet is een alternatief voor een oude wet van Rutte, die kortweg stelde dat wanneer je de taal niet spreekt je geen uitkering krijgt. Dat is nu gelukkig veranderd; een goed voorbeeld van het werk van de PvdA.

Op 15 december hield ik mijn maidenspeech in de Eerste Kamer, mijn eerste debat. Het ging over de voorwaarden voor uitbreiding van de melkveehouderij. Onze fractie kon van harte instemmen met deze wet: ‘Prima, 4000 arbeidsplaatsen erbij! Maar ook een wet met veel aandacht voor duurzaamheid, zodat onze kinderen ook in een mooi Nederland kunnen leven. En een wet met veel aandacht voor dierenwelzijn.’

De behandeling van een zorgwet heeft veel losgemaakt. Ik ben blij dat het PvdA-Congres zich in januari hierover duidelijk heeft uitgesproken: Alle verzekerden mogen gewoon zelf hun huisarts en fysiotherapeuten blijven kiezen. Verzekerden krijgen meer inspraak bij hun zorgverzekeraar, die moeten dus beter gaan luisteren naar hun klanten. De zorgverzekeraars zelf krijgen wel de ruimte om slechte en te dure zorgaanbieders terug te dringen, want dat gaat helaas niet vanzelf.

Wouter en Jetta (18-01-2015)

Met de verkiezingen van de Provinciale Staten op 18 maart aanstaande wordt ook de Eerste Kamer (EK) gekozen, want de vers gekozen Statenleden uit alle provincies (566 in totaal) kiezen op 26 mei de leden van de nieuwe EK. Dat is een belangrijke verkiezing voor iedereen die de sociaaldemocratie een warm hart toedraagt. De omvang van de PvdA in de EK bepaalt of de partij haar stempel stevig kan blijven drukken op het kabinetsbeleid, zoals we dat de afgelopen twee jaar hebben gedaan. Bij de ingrijpende voorstellen die nodig waren om de crisis aan te pakken, zijn daarbij veel successen geboekt, een aantal grote maar dagelijks ook vele kleine. Om er een paar te noemen:
– Bij het op orde brengen van de begroting zijn de lasten eerlijk verdeeld. Zo is de koppeling loon en uitkering gebleven en zijn de belastingen voor de hogere inkomens meer gestegen dan de middeninkomens. Er is genivelleerd!
– Er zijn tal van maatregelen genomen om de economie te versterken. De ontslagbescherming en de positie van de flexwerker is verbeterd. Geen koude rechtse sanering.
– Er is een einde gekomen aan de schandelijke topsalarissen in de publieke sector, de woningcorporaties en de zorginstellingen.
– De onbeperkte hypotheekrenteaftrek is aan banden.
– De wijkverpleging is terug, zodat de zorg dicht bij mensen is en er geen verafgelegen indicatiebureau over de zorgbehoefte beslist.
– Datzelfde geldt voor de huishoudelijke hulp: niet een grote, onduidelijke organisatie maar de gemeente beslist over de noodzakelijke voorzieningen voor ouderen, zieken en jongeren die dat nodig hebben. Daarmee kan tegelijk veel bespaard worden.

Er zijn nog veel meer voorbeelden te noemen waarbij de PvdA het verschil heeft gemaakt in de afgelopen twee jaar. We willen de klus afmaken. Stem daarom niet alleen zelf PvdA op 18 maart maar vraag ook je buren, vrienden en familie dat te doen. Praat er over en laat zien wat de PvdA – in dit lastige kabinet – heeft bereikt om Nederland sterker en socialer te maken.

Eerste Kamerlid Wouter van Zandbrink