Extra aandacht voor armoede

Door Marco Eestermans op 21 december 2020
Ongeveer 4.600 inwoners, 9 keer een volle Mythe, moeten leven van een laag inkomen. Armoede is een breed probleem in de samenleving. De PvdA wil daarom extra aandacht voor armoedebestrijding. Op initiatief van onze partij worden er de komende periode extra plannen gemaakt voor het aanpakken van schulden, ondersteunen van werkende armen en het doorbreken van de armoedeval.
Daarnaast hebben we ingestemd met de kaders uit de kadernota. Dat betekent dat er komende tijd ook plannen opgesteld worden zodat kinderen extra geholpen worden, de regelingen laagdrempeliger worden en er wordt ingezet op het voorkomen van schulden en armoede. Later dit jaar worden alle plannen opgeschreven in de lokale uitvoeringsnota. Dat is het moment dat we concrete plannen kunnen toetsen en voorstellen. Waar nodig zullen we deze plannen zeker aanvullen.
Marco Eestermans

Marco Eestermans

De afgelopen drie jaar heeft Marco ervaring opgedaan als fractievolger. De komende jaren wil hij zich blijven inzetten in de gemeenteraad van Goes. Zijn speerpunten zijn jongeren, onderwijs, armoede en vrijheid. Als leerkracht in het speciaal onderwijs ervaart hij dat het niet voor iedereen vanzelfsprekend is om mee te komen in onze samenleving. Marco is

Meer over Marco Eestermans