Door op 4 oktober 2011

Fractieverslag 4 oktober 2011

In de commissievergadering van 29-9-11 is het beleidsverslag zorg behandeld. Het verslag betreft het jaar 2010 en vanuit alle fracties klinkt het geluid dat het wel erg laat op tafel komt. Wethouder Jan de Pooter belooft dat het volgend jaar vroeger geagendeerd zal worden.

Het verslag betreft een aantal onderdelen: re-integratiebeleid, inkomensdeel en fraudebestrijding en handhaven.

Alle onderwerpen zijn in eerdere commissievergaderingen al ter sprake geweest.

Een officieel advies van de cliëntenraad ontbreekt. Aangezien het verslag niet om nieuw beleid gaat maar een terugblik is op het voorgaande jaar is dit niet nodig. De cliëntenraad is wel geïnformeerd en heeft zijn instemming gegeven.

De gevolgen van de pakketmaatregelen van de AWBZ zijn een actueel onderwerp. Alle cliënten in Goes (133) zijn in kaart gebracht. Er zijn alternatieven aangeboden, er wordt ondersteuning verleend door MEE. Ook de verder te ontwikkelen woonservicegebieden kunnen een rol gaan spelen om deze groep op te vangen.

De wethouder is er voorstander van het PGB te stimuleren. Dit is voor beide partijen gunstiger.

Verder geeft hij aan dat bij de komende begrotingsvergaderingen nieuwe voorstellen op het gebied van zorg gepresenteerd worden.

Wordt vervolgd.