In memoriam: Ab van de Ven (28 juni 1945 – 18 juni 2019)

17 juli 2019

Marjan de Koster (oud-Statenlid en gemeenteraadslid van de PvdA) blikt terug op het leven van Ab van der Ven, gewaardeerd en actief lid van de PvdA Goes. Zij beschrijft hem als ‘een mooie, betrokken man’. De PvdA Goes mist Ab, zijn steun en betrokkenheid als PvdA-lid en als persoon.

Door Marjan de Koster:

Samen met Ab van de Ven zat ik voor de PvdA in de periode 1978-1982 in de gemeenteraad van Reimerswaal. Izak Lindenberg was onze wethouder en Thonus Moerland fractievoorzitter. Ab en ik traden voor het eerst aan met veel ambities en nieuwe ideeën. Een stel jonge honden en wereldverbeteraars kwam de gemeenteraad binnen, die toen nog uit zeventien leden bestond en het monistische systeem kende. Wij waren de kinderen van de roerige jaren zestig: provo, dolle mina, vrijheid/blijheid en de tweede feministische golf. We waren meer actiegericht dan braaf volgend. Omroep Zeeland radio en tv bestonden nog niet, maar de schrijvende pers was elke raadsvergadering ruim vertegenwoordigd. Tegenwoordig ligt dat anders.

Ab was een onorthodox denker en doener en met het hart op de goede plek. Hij had voor Reimerswaalse begrippen ‘revolutionaire’ voorstellen, zoals verkeerscirculatieplannen voor elk dorp. De andere raadsleden hadden er nog nooit van gehoord. Sommigen raadsleden presteerden het pas de envelop met raadsstukken te openen als de vergadering begon. Ze zaten er al jaren en leken ook niet te willen vertrekken. Ze hadden weinig op met onze vernieuwingsdrang. Ab behandelde als onderwerpen ruimtelijke ordening, planologie, verkeer en deed dat gedegen beargumenteerd. De andere fracties konden hem nooit van zijn stuk brengen.

Na vier jaar hield hij het voor gezien. Hij had er zijn buik van vol. De besluitvorming ging te traag en de beïnvloeding was marginaal, vond hij.

Op afstand bleef hij betrokken. Later toen ik in Provinciale Staten zat, was hij een van de actieve meedenkers en organisatoren in een klankbordgroep over hoe we economie in Zeeland anders konden benaderen. Veel Zeeuwse bestuurders wilden alles zetten op de ontwikkeling van dé Westerschelde Container Terminal. Samen met de Statenfractie organiseerde de klankbordgroep Economie een vijftal debatten over de diverse Zeeuwse regio verdeeld met diverse economen, zoals Arjo Klamer en Arie van der Zwan.

De debatten kregen veel publiciteit; gingen over belevingseconomie, kansen voor specifiek regionale economie, over havenontwikkelingen enzovoort.

De laatste jaren was Ab nog steun en toeverlaat van de gemeenteraadsfractie in Goes.

Hoewel we elkaar de laatste jaren uit het oog waren verloren, was Ab zo’n vriend die je nauwelijks ziet, maar als je elkaar zag was het weer vanouds vertrouwd was. Een mooie betrokken man! Hij zou in juni 74 jaar zijn geworden. We gaan hem ontzettend missen!

Marjan de Koster

Rilland, juli 2019