19 december 2013

PvdA Goes betreurt vertrek vier raadsleden

Donderdag 19 december hebben Henk Hoogerland, Marian van Heugten, Leen van Zon en Hans de Jonge bekend gemaakt uit de PvdA-fractie in de gemeenteraad van Goes te stappen. Zij gaan verder als een zelfstandige partij. De PvdA Goes betreurt dit uitermate en vindt het ook erg pijnlijk dat vier van onze raadsleden de partij verlaten en de zetels meenemen die zij als PvdA-kandidaat hebben verworven. Raadslid Marlize Laport blijft de PvdA in de Goese gemeenteraad vertegenwoordigen. De PvdA Goes is er content mee dat het huidige college (met daarin PvdA-wethouder Jan de Pooter) tot de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart onze gemeente blijft besturen.

Met het opstappen van Henk Hoogerland (70) verliest de PvdA Goes een markant en betrokken volksvertegenwoordiger. Henk vierde dit jaar dat hij 50 jaar lid is van de PvdA. Daarvan heeft hij dertig jaar voor ons in de gemeenteraad gezeten en daar bijgedragen aan het realiseren van sociaaldemocratische waarden. Sport, het minimabeleid en de ontwikkeling van Goes stonden scherp op zijn netvlies. Met Marian van Heugten verliezen we een raadslid met een 23-jarige staat van dienst. Marian had altijd een goed oog voor hoe burgers beleid ervaren, een belangrijke eigenschap voor een raadslid. Leen van Zon verlaat de PvdA ook. Hij was de financiële specialist van de fractie en kon zich met enorm geduld in een onderwerp vastbijten. En Hans de Jonge vertrekt. Hans zal ons bijblijven als het raadslid dat zich goed in lastige dossiers kon inwerken en daar het debat over aanging.

Uitzondering gemaakt voor Henk Hoogerland

Het vertrek van vier raadsleden markeert een bewogen kandidaatstellingsprocedure voor de gemeenteraadsverkiezingen bij de PvdA Goes. De reglementen van de PvdA stellen als regel dat iemand ons drie termijnen (12 jaar) mag vertegenwoordigen in een gemeenteraad. De externe kandidaatstellingscommissie heeft deze regel ten aanzien van Henk Hoogerland beoordeeld  en vastgesteld  dat Henk ‘het stokje’ moet overdragen aan een nieuwe generatie, maar dat zijn ervaring nog niet gemist kon worden. De commissie plaatste Henk Hoogerland op een verkiesbare vijfde plaats.

Hans de Jonge had zich niet kandidaat gesteld, Leen van Zon (69) informeerde de leden in het voorjaar geen verkiesbare plaats te willen “omdat de partij hard aan verjonging toe is”.

Henk Hoogerland heeft gelijk na de bekendwording van de ontwerp-kandidatenlijst aangegeven alleen met het lijsttrekkerschap genoegen te nemen. Het bestuur van de PvdA Goes legde, zoals in het voorjaar op een ledenvergadering afgesproken, de ontwerplijst van de externe commissie desondanks ongewijzigd voor aan onze 160 leden. Bijna vijftig van hen hebben op 11 november gepraat en gestemd over de kandidatenlijst. Henk Hoogerland was daarbij niet aanwezig: hij had zich voor de vergadering teruggetrokken als kandidaat.

We zullen met nog meer inzet de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen voeren, voor een sterker en socialer Goes. Dat doen we door te pleiten voor gezonde gemeentelijke financiën, veel aandacht voor sport en cultuur en waar mogelijk ondersteuning van iedereen in Goes die dat nodig heeft.

Bestuur PvdA Goes.