Door op 23 juni 2014

PvdA Goes lost eerste verkiezingsbelofte in: wifi-deken onderweg

wifidekenDe PvdA Goes is tevreden over het collegevoorstel om een wifi-deken aan te leggen in de Binnenstad, daarmee moeten middenstanders makkelijker kunnen communiceren met hun klanten. Wij vervullen hiermee het eerste punt uit ons verkiezingsprogramma. Donderdag 19 juni voerde ik als commissielid het woord over dit onderwerp. Ik zette twee kanttekeningen bij de wifi-deken, maar de PvdA-fractie is tevreden over de aanleg van de wifi-deken.

 De PvdA Goes-fractie heeft met genoegen kennis genomen van het overschot op het eindresultaat Masterplan Binnenstad. De Binnenstad is door het Masterplan in ruim tien jaar aantrekkelijker geworden voor de inwoners van de gemeente en bezoekers van buiten de gemeente Goes. In ons PvdA-verkiezingsprogramma staat duidelijk: “een wifi-deken helpt de aantrekkelijkheid van Goes te bevorderen.” Wij staan daarom achter het aanleggen van een wifi-deken.

Wel hebben we twee vragen over de wifi-deken: De PvdA-fractie heeft namelijk vernomen dat in andere steden ook een wiki-deken is aangelegd, zoals zoals Tilburg, Deventer en Weert. In Weert is per mei 2014 gestart met de wifi-deken. De kosten zijn 65.000 euro voor vijf jaar (Goes trekt bijna twee ton uit voor drie jaar). Heeft het college contact gehad met andere gemeenten waar de wifi-deken inmiddels is ingevoerd? Zo ja, wat zijn de kosten daarvan in gemeenten met een vergelijkbare Binnenstad? Zo nee, gaat het college dat doen, voor de komende debatraad?

Door wifi kunnen winkeliers eenvoudig contact hebben met hun potentiële klanten, zo kunnen winkeliers berichten sturen naar de bezoekers. Daarnaast kunnen winkeliers informatie inwinnen over de bezoekers. Alleen hoe wordt de privacy van de winkelende Goesenaar beschermd?

Reactie college

Het college heeft contact gehad met een andere gemeente, namelijk met Tiel. De kosten tussen Tiel en Goes zijn te vergelijken. Bovendien is het college bereid om met andere gemeenten contact op te nemen. Over de privacy maakt het college zich geen zorgen. Alle mensen kunnen zelf kiezen of ze winkeliers toegang geven tot hun telefoon. De PvdA-fractie zal de gegevens van Weert naar het college doorsturen en vertrouwt erop dat het college de beste optie kiest voor het aanleggen van een wifi-deken.

Update: in Tiel blijkt de gemeente niets te hebben betaald voor de wifi-deken. De ondernemers in de Binnenstad hebben voor de financiën gezorgd. De vraag is: waarom kan het elders veel goedkoper dan in Goes?