Door op 17 februari 2015

Snel onderzoek knelpunten OV Zeeland nodig

ovzeelandAls reactie op mijn bedrage over het openbaar vervoer in Zeeland ontving ik via de email een reactie van een verontruste OV-gebruiker. Met toestemming – maar zonder vermelding van naam – plaats ik graag deze bijdrage aan de discussie. Uit de reacties op de Facebookpagina Openbaar Vervoer Zeeland en uit de berichten in de media lijkt het er op dat de provincie steeds meer de regie kwijt is. Er is nog veel te doen voor gedeputeerde Van Heukelom (SGP) voor hij vertrekt.

“Goedenavond meneer De Kaart, zojuist las ik uw bijdrage over Openbaar Vervoer op de website van PvdA-Zeeland. Een goede weergave van de problemen rondom de (invoering van de) nieuwe dienstregeling. De communicatie is inderdaad zeer gebrekkig. Pas vanaf 20 februari is op de website van de provincie te lezen waar de haltetaxi gaat rijden. Wil/moet je vanaf 1 maart gaan reizen met de haltetaxi, dan moet je snel zijn om nog een gebruikerspas in je bezit te krijgen: men streeft ernaar een aanvraag binnen twee weken af te handelen. Informatie over de aanvraag van de pas moet je zelf opzoeken op de website, je zou verwachten dat de Provincie zelf actief de bevolking zou benaderen.

Een aparte pas is al een onding, het dubbele opstaptarief en het ontbreken van een reductietarief maken het er niet leuker op. Inwoners van Zeeland zitten te springen om duidelijke informatie. Al heb je al weken geleden je vragen ingediend bij de Provincie, men wacht met beantwoording tot na de voorlichtingsbijeenkomst in je regio. Die voor Tholen is uitgesteld, dus kun nog langer wachten.

Kernprobleem lijkt me te zijn de invulling van het (prachtige) principe ‘vraaggericht’. De beperkingen t.a.v. de rijtijden van de haltetaxi laten zien dat men er een nogal beperkte invulling aan geeft. Een ruimere invulling zou veel bezwaren wegnemen: laatste taxi aansluitend op- / aansluiting gevend op de laatste bus van het kernnet. Zo heeft voor wie gebruik moet maken van de haltetaxi ook nog wat aan de kennelijke verbeteringen van het kernnet. Je trein zal ‘s avonds het station waar je wilt instappen of uitstappen maar voorbijrijden, zodat je nog wel je bus haalt maar te laat aankomt voor de haltetaxi: hoe kom je dan nog thuis?

Er staan in het beleidsplan Nieuwe Lijnen prachtige dingen over voorzieningen bij overstappunten van Bus op Haltetaxi (vv), maar er is nog niets van gerealiseerd. Er worden nieuwe bussen met Wifi aangeschaft, maar volgens Nieuwe Lijnen ‘investeert [de provincie] niet verder in informatiepanelen met actuele reisinformatie. Deze informatie is inmiddels namelijk via de smartphone op te vragen.

Het heeft veel weg van een klucht. Volgens de heer Van Heukelom reist slechts 1% van de Zeeuwen met het openbaar vervoer bus, ca. 3800 personen. Voor het overgrote deel is het busvervoer behouden, voor een klein deel moet een andere oplossing worden gezocht: toch verwacht men bij de Provincie tienduizenden gebruikerspassen uit te geven. Hopelijk komt er snel een onderzoek naar de knelpunten waarbij vooral de reizigers gehoord gaan worden.”

Tot zover integraal het verhaal van een betrokken inwoner in Zeeland.