Terugkijken: het resultaat van een jaar politiek, deel 3

Door Marco Eestermans op 7 oktober 2019

We blikken nog eenmaal terug naar het afgelopen jaar. We kijken naar het effect van een jaar PvdA in de Goese gemeenteraad en welke punten uit ons verkiezingsprogramma zijn gerealiseerd.

‘Kustbebouwing’
Afgelopen maanden hebben we ons verzet tegen de nieuwe ontwikkelingen rondom het Veerse Meer en Wolphaartsdijk. Het stoort ons dat inwoners niet tot nauwelijks betrokken worden bij de plannen. Dit leidt terecht tot veel verzet. De PvdA verzette zich daarom tegen de eerste plannen en wil dat de gemeente samen met inwoners, de provincie en alle andere betrokken partijen om tafel gaat om een realistische toekomstvisie op te stellen.

‘Toegankelijkheidsambassadeurs’
Goes is van iedereen en Goes moet bereikbaar zijn voor iedereen. Om dat te realiseren hebben we voorgesteld om toegankelijkheidsambassadeurs aan te stellen. Dit zijn inwoners met een beperking die de gemeente van gevraagd en ongevraagd advies voorzien als het gaat om toegankelijkheid. Inmiddels zijn de eerste ambassadeurs aan de slag!

‘Mural Goes’
Iedereen kent ze wel, de grote schilderijen op bekende Goese gebouwen. Bijvoorbeeld de duif op flat ‘de Bongerd’ of de kat in de Appelstraat. Prachtige schilderijen die onze stad opvrolijken maar ook een groot publiek naar de stad toetrekt. De PvdA stelde in haar verkiezingsprogramma dat er meer zogenoemde murals bij mogen komen. Inmiddels zijn er afgelopen maand nieuwe murals bijgekomen in Goes.

Heb je interesse om ook mee te denken over Goes en haar beleid? Wees dan welkom op één van onze fractievergaderingen. De eerstvolgende is op 8 oktober om 19:30 in het stadskantoor.

Marco Eestermans

Marco Eestermans

‘Ongelijkheid is voor mijn een doorn in het oog. Ik wil een Goes waar plek voor iedereen is. Goes moet een plaats zijn waar iedereen de kans heeft om zich te ontwikkelen, keuzes te maken en plezierig te leven. Goed onderwijs en goede plekken waar mensen elkaar ontmoeten, helpen daarbij’ Speciaal onderwijs Mijn naam is Marco

Meer over Marco Eestermans