Terugkijken: het resultaat van een jaar politiek, deel 2

Door Marco Eestermans op 22 september 2019

De eerste debatraad na het reces is alweer voorbij. Toch blikken we nog even terug naar het afgelopen jaar. In deze bijdrage opnieuw een paar punten uit ons verkiezingsprogramma waar we afgelopen jaar over gesproken hebben.

‘Dorpshuizen’
De PvdA wil dat de gemeente alle dorps- en buurthuizen openhoud en waar nodig ook verbeterd. Daarom stemden we eerder dit jaar in met een extra lening om dorpshuis De Griffioen open te houden. Ook buurthuizen De Pit en de Jan Ligthart kunnen komende jaren verder investeren.

‘Hondenbelasting’
In 2016 voerde het college (CDA,VVD en SGP/CU) de hondenbelasting opnieuw in. Hondenbezitters moesten Goes uit de financiële problemen helpen. Dit vonden wij oneerlijk, omdat de lasten van alle inwoners door het college werden verhoogd. Hondenbezitters werden dubbel gepakt. Gelukkig is in 2018, mede door steun van de PvdA, de hondenbelasting weer afgeschaft.

‘OZB’
In 2018 bevroor het college de OZB voor bedrijven. Het gaat immers weer beter met Goes. Inwoners kregen niks. Voor de PvdA reden genoeg om zich sterk te verzetten tegen dit voorstel. Goese inwoners hadden namelijk in 2016 een lastenverhoging gekregen van het college om de bezuinigingen te realiseren. Dit tegen de wens van de Goesenaren in. Nu het beter gaat profiteren alleen de bedrijven. De PvdA diende een motie in om ook de OZB voor inwoners minder te laten stijgen. Helaas kreeg deze onvoldoende steun maar wij blijven strijdbaar om eerlijke belastingen te realiseren.

Volgende keer deel 3 met meer gerealiseerde verkiezingspunten. Heb je interesse om ook mee te denken over Goes en haar beleid? Wees dan welkom op één van onze fractievergaderingen. De eerstvolgende is op 24 september om 19:30 in het stadskantoor.

Marco Eestermans

Marco Eestermans

‘Ongelijkheid is voor mijn een doorn in het oog. Ik wil een Goes waar plek voor iedereen is. Goes moet een plaats zijn waar iedereen de kans heeft om zich te ontwikkelen, keuzes te maken en plezierig te leven. Goed onderwijs en goede plekken waar mensen elkaar ontmoeten, helpen daarbij’ Speciaal onderwijs Mijn naam is Marco

Meer over Marco Eestermans