Door Wiert Omta op 13 oktober 2014

“Wegens persoonlijk bezwaar …”

meeuwissehijsteregenboogvlagZaterdag was de Coming-Out Dag 2014, bedoeld om de lesbische, homosexuele, bisexuele en transgender Goesenaren een hart onder de riem te steken en vooral aan te moedigen dat ze zijn wie ze willen zijn. Wethouder Meeuwisse hees bij het Stadskantoor een regenboogvlag en verbaasde aanwezigen met de mededeling dat een collega-wethouder “wegens persoonlijk bezwaar” niet aanwezig was. Voor ons reden vandaag vragen te stellen aan het college van B&W.

Geacht college,

Zaterdag 11 oktober 2014 heeft Goes een regenboogvlag gehesen aan de vlaggenmast bij het Stadskantoor. Met het hijsen van de regenboogvlag vraagt de gemeente aandacht voor de Coming-Out Dag 2014. Deelname aan de Coming-Out Dag 2014 is onderdeel van het beleid voor lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender burgers (het LHBT-beleid). Het hijsen van de vlag is verricht door wethouder mevrouw L. Meeuwisse. Volgens berichten op de sociale media heeft zij tijdens de bijeenkomst toegelicht dat een collega-wethouder verstek liet gaan “wegens persoonlijk bezwaar”.

  1. Welke Goese wethouder heeft het LHBT-beleid in de portefeuille?
  2. Is het juist dat een wethouder “wegens persoonlijk bezwaar” niet beschikbaar was voor het hijsen van de Goese regenboogvlag?
  3. Bent u het, als vraag 2 positief beantwoord wordt, met ons eens dat het ongebruikelijk is dat een wethouder “wegens persoonlijk bezwaar” geen invulling geeft aan de representatieve taken die horen bij zijn/haar functie en bij het uitdragen van het beleid van de gemeente Goes?
  4. Kan het college, indien vraag 2 bevestigend beantwoord wordt, duiden welk signaal aan lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender Goese burgers gegeven wordt als een wethouder zo openlijk afstand neemt van wat beoogd wordt met het LHBT-beleid?
  5. Indien een wethouder “persoonlijk bezwaar” maakt tegen representatieve taken die horen bij zijn/haar functie, is het college dan bereid tot een herschikking van de portefeuilles en wel op een zodanige wijze dat het LHBT-beleid in de portefeuille komt van een wethouder die wel dit beleid wil en kan uitdragen en de representatieve taken die hierbij horen met overtuiging gaat verrichten?

Met belangstelling zien wij de beantwoording van de vragen tegemoet.

Namens de PvdA-fractie,

Wiert Omta.

Update: de antwoorden van het college van B&W

Wiert Omta

Wiert Omta

Voor fractievoorzitter Wiert Omta is actief zijn in de politiek een normale zaak: “Een samenleving werkt alleen als we met elkaar problemen bespreken en oplossingen zoeken. Met respect voor ieders mening”. Wiert woont in Oud-Sabbinge en is ondernemer in de journalistiek en de zorg. Hij maakt dagelijks Goestig, de lokale televisie. Wiert: “Door Goestig en

Meer over Wiert Omta