Door Wiert Omta op 6 maart 2014

Werk maken van werk

BanenplanDoor de economische crisis is de werkloosheid in Nederland fors opgelopen. Iedereen kent wel iemand uit zijn familie, straat of vriendenkring die werkloos is geworden. Hoewel het economisch wat beter gaat en Nederland de weg naar boven weer heeft gevonden, is de werkloosheid nog steeds veel te hoog. De Partij van de Arbeid legt zich daar niet bij neer. We steken de handen uit de mouwen, landelijk en lokaal, en maken samen werk van werk.

Landelijk hebben we afspraken gemaakt met werkgevers en werknemers om de werkloosheid in sectoren te bestrijden en kansen voor werknemers op een baan te vergroten. In de bouw worden 2.500 leerwerkplekken voor jongeren gecreëerd, blijft de kennis en kunde van 2.500 oudere werknemers behouden voor de sector door ze in te zetten als leermeesters en worden 6.400 werknemers van werk naar werk begeleid, binnen of buiten de sector. In de chemische industrie krijgen bijna 1.000 jongeren een leerwerkplek en worden 300 werknemers uit andere sectoren begeleid naar een baan in de chemische industrie. In de sector schilderen en afbouw worden 1.335 extra leerwerkplekken voor jongeren en 700 van werk naar werk trajecten gerealiseerd. En ook in de uitzendbranche, de jeugdzorg, de kinderopvang en de sector welzijn en maatschappelijke dienstverlening worden banen, leerwerkplekken en van-werk-naar-werk-trajecten gecreëerd.

Andere maatregelen die we landelijk gestalte hebben gegeven zijn onder meer: scholingsvouchers voor laaggeschoolde werknemers, het erkennen van vaardigheden door certificering van vakmanschap, sollicitatietraining waarmee oudere werknemers een extra steun in de rug krijgen.

PvdA Actieplan Werk maken van werk

 

Wiert Omta

Wiert Omta

Voor raadslid Wiert Omta is actief zijn in de politiek een normale zaak: “Een samenleving werkt alleen als we met elkaar problemen bespreken en oplossingen zoeken. Met respect voor ieders mening”. Wiert woont in Oud-Sabbinge en is ondernemer in de journalistiek en de zorg. Hij maakt dagelijks Goestig, de lokale televisie. Wiert: “Door Goestig en

Meer over Wiert Omta