Burgerparticipatie: Een weg met vallen en opstaan

Door Marco Eestermans op 25 april 2021
Het betrekken van burgers bij overheidsbeleid, zo kan je burgerparticipatie vluchtig omschrijven. De PvdA is voorstander van meer en betere burgerparticipatie. We willen dat burgers meer zeggenschap krijgen over hun eigen omgeving. Al jaren strijden we hiervoor. Afgelopen jaren lijkt het college en de raad van Goes deze boodschap over te nemen, maar nog niet harte.
Recent kunnen er weer een aantal voorbeelden worden toegevoegd aan de lijst met mislukte burgerparticipatietrajecten. Twee voorbeelden zijn de Tiny Houses aan de Tiendendreef en de herinrichting van het terrein van de oude Kloetingse School. Bij beiden trajecten zijn de oude ‘spelregels’ toegepast. Daardoor is het onduidelijk welke burgers betrokken worden, welke rechten zij hebben en welke rol zij krijgen.
Ook als het gaat om verkeer lijkt het college weinig oog te hebben voor burgerparticipatie. Bewoners klagen op verschillende plekken dat de verkeerssituatie onveilig is. Onder andere bij de Buys Ballotstraat, de Krukweg, Elvis Presleylaan, Torenring en de Westwal. Steeds krijgen zij het antwoord dat de verkeerssituatie past binnen de huidige regels. De PvdA-fractie vraagt zich af of dit de juiste manier is. Er zijn vast betere manieren te vinden om hier als overheid mee om te gaan. Vandaar dat we hier vragen over gesteld hebben aan het college.
We beseffen ons dat een goed burgerparticipatietraject geen garantie is op succes en een eindoplossing waar alle burgers tevreden mee zijn. Wel zorgen goede spelregels voor meer transparantie, betere samenwerking en meer rechten voor de burgers. We zijn dan ook blij met de eerste stappen die gezet zijn, maar het mag sneller. De tijd dat de overheid haar burger weer serieus neemt, is aangebroken.
Marco Eestermans

Marco Eestermans

‘Ongelijkheid is voor mijn een doorn in het oog. Ik wil een Goes waar plek voor iedereen is. Goes moet een plaats zijn waar iedereen de kans heeft om zich te ontwikkelen, keuzes te maken en plezierig te leven. Goed onderwijs en goede plekken waar mensen elkaar ontmoeten, helpen daarbij’ Speciaal onderwijs Mijn naam is Marco

Meer over Marco Eestermans