Door op 13 mei 2013

Eerst bezuinigen op bouwplannen, dan pas op zorg en cultuur

Het is van  belang dat mensen goed kunnen wonen, maar moet er nog veel bijgebouwd worden. Bouwen naar behoefte dient de hoogste prioriteit te krijgen. Betaalbare woningen voor jongeren en senioren. Een stad kan niet alleen bestaan uit steen. Hoe we met elkaar willen leven, dat is waar het om gaat. Zorg voor diegenen die dat nodig hebben. In een aangenaam leefklimaat moet de bereidheid groter zijn om er voor elkaar te zijn, burenzorg, mantelzorg en professionele zorg met sociale voorzieningen. En een stad waar ook cultuur vanzelfsprekend aandacht verdient. Waar we zelf onze talenten kunnen beoefenen en waar een podium en ruimte is voor cultureel aanbod. Dat draagt bij aan de leefbaarheid, kwaliteit en identiteit van Goes, waar we graag willen wonen. Eerst mensen, dan stenen.