Door op 11 september 2013

Enquête dienstverlening in & bestuurlijke toekomst Zeeland

enketteDe regering vindt dat gemeenten en provincies groter moeten worden om de dienstverlening te verbeteren. Dit heet opschaling. Provincies zouden dan moeten opgaan in grotere gebieden (landsdelen) en gemeenten zouden via herindeling groter moeten worden. Veel taken van de rijksoverheid en de provincie worden overgedragen naar gemeenten (jeugdzorg, onderdelen van de gezondheidszorg, uitkeringen, arbeidsmarktbeleid). De regering vindt dat kleine gemeenten deze taken onvoldoende kunnen uitvoeren. Daarnaast worden de taken van de provincie minder. De regering vindt dan ook dat het aantal provinciebesturen wel wat minder kan en wil verschillende provincies samenvoegen. Graag willen wij als PvdA-Statenfractie Zeeland uw mening hierover vernemen. Mogen wij een paar minuten van uw tijd vragen om de enquête over dienstverlening in en bestuurlijke toekomst van Zeeland in te vullen? Alvast hartelijk dank voor de moeite!