Krijgt Goes haar eigen dividendbelasting?

Door Marco Eestermans op 27 oktober 2018

Iedereen weet het nog: het kabinet wilde koste wat het kost de dividendbelasting invoeren. Ondanks dat vele organisaties en bedrijven hier op tegen waren. En ondanks het ontbreken van duidelijke cijfers. Rutte kon niet 1 econoom noemen die de maatregel verstandig vond.

Het lijkt er nu op dat Goes haar eigen dividendbelasting gaat krijgen. Het college schrijft in het collegeprogramma: “Wij hebben aandacht voor de lasten van bedrijven en willen onze positie op de Zeeuwse ranglijst verbeteren”. Met andere woorden: we willen de lasten voor bedrijven verlagen, omdat het goed zou zijn voor de bedrijven. In de begroting voor 2019 wordt deze zin herhaald.

De PvdA wil van het college weten welke cijfers laten zien dat een lastenverlaging voor bedrijven noodzakelijk is. We stelden daarom deze vraag aan het college. Antwoord kwam er niet. Wethouder Meeuwisse (VVD) bleef steken in de woorden: “We willen Goes aantrekkelijk houden”. Toen de PvdA om meer cijfers vroeg bleef het stil. Geen antwoorden, geen cijfers. Het zal een gevoel zijn, als bij Rutte. Het enige wat er nog uitkwam was: “We zullen de opmerkingen meenemen”.

Op 8 november praat Goes over haar financiën voor volgend jaar en daarna. Wij zullen dit onderwerp nogmaals herhalen. Hopelijk voor de wethouder heeft ze dan wel cijfers, want tot nu toe heeft het college geen enkel steekhoudend argument gegeven om de lasten voor bedrijven te verlagen.

Marco Eestermans

Marco Eestermans

De afgelopen drie jaar heeft Marco ervaring opgedaan als fractievolger. De komende jaren wil hij zich blijven inzetten in de gemeenteraad van Goes. Zijn speerpunten zijn jongeren, onderwijs, armoede en vrijheid. Als leerkracht in het speciaal onderwijs ervaart hij dat het niet voor iedereen vanzelfsprekend is om mee te komen in onze samenleving. Marco is

Meer over Marco Eestermans