PvdA: Goesenaren hebben recht op een menselijke WMO

Door Marco Eestermans op 14 juli 2021
Het college (CDA,VVD en SGP) is duidelijk: er zijn bezuinigen nodig in de WMO. De gevolgen daarvan zijn groot. Altijd de goedkoopste oplossing en geen oog meer voor de inwoners. In de praktijk zullen o.a. meer aanvragen worden afgewezen, worden ouderen of zieke inwoners verplicht te verhuizen en stopt de huishoudelijke hulp korter dan 6 maanden.
Afgelopen week hebben we op Facebook aan jullie gevraagd wat jullie vinden van deze bezuiniging. De reacties waren duidelijk: bescherm onze kwetsbare inwoners en stop deze bezuinigingen.
De PvdA is het met deze reacties eens. We zien dat het huidige voorstel alle menselijkheid uit het sociaal domein en de WMO knijpt. De zorg en de hulp staan niet meer centraal, maar het geld en de goedkoopste oplossing.
De PvdA heeft daarom drie voorstellen:
1. Minder bezuinigen op het sociaal domein waardoor de menselijke maat blijft bestaan. Alleen besparingen door efficiënter te werken staan we toe.
2. We willen alle kostbare voorzieningen behouden, bijvoorbeeld de WMO maar ook o.a. de bibliotheek, sportaccommodaties en speeltuinen. Daarvoor vragen we een extra bijdrage van onze inwoners van gemiddeld 27 euro per jaar. Wel zorgen we voor een sluitend vangnet voor alle inwoners die hogere belastingen niet kunnen betalen.
3. We verhogen ook de belastingen voor toeristen en forensen. Zij maken ook gebruik van onze voorzieningen en moeten daar aan mee betalen. Het is oneerlijk om deze rekening alleen bij de Goese burgers en bedrijven te leggen.
Goed om daarbij te beseffen is dat een besparing in het sociaal domein en een belastingverhoging niet de enige maatregelen zijn. Er wordt ook bezuinigd op de openbare ruimte en de eigen organisatie. Om bezuinigingen in de WMO te voorkomen moeten we nog 1 miljoen euro op andere beleidsonderwerpen besparen. Daarover wordt later dit jaar nog gesproken, als ons voorstel wordt aangenomen.
Uiteindelijk wil de PvdA de beste zorg voor onze inwoners behouden, willen we kostbare voorzieningen overeind houden en willen we voorkomen dat Goesenaren in de financiële problemen raken. Daar zullen we komend jaar extra alert op zijn.
Marco Eestermans

Marco Eestermans

‘Ongelijkheid is voor mijn een doorn in het oog. Ik wil een Goes waar plek voor iedereen is. Goes moet een plaats zijn waar iedereen de kans heeft om zich te ontwikkelen, keuzes te maken en plezierig te leven. Goed onderwijs en goede plekken waar mensen elkaar ontmoeten, helpen daarbij’ Speciaal onderwijs Mijn naam is Marco

Meer over Marco Eestermans