PvdA maakt zich zorgen over verdwijnen van stageplaatsen

Door Marco Eestermans op 3 augustus 2020

De coronacrisis heeft grote invloed op de manier waarop onze werkomgeving wordt ingericht. Dat heeft ook gevolgen voor de beschikbare stageplaatsen. Zo hebben een aantal stages niet door kunnen gaan omdat bedrijven gesloten waren en bestaat de kans dat er in de toekomst minder stageplekken beschikbaar zijn door het thuiswerken. De PvdA stelt daarom Zeeuwsbreed vragen aan verschillende colleges. We willen weten wat het college gaat doen om een tekort te voorkomen, of het college bereid is om met het onderwijs en werkgevers in overleg te gaan en hoe het college stageplaatsen binnen haar eigen organisatie garandeert. De PvdA vindt dat stageplaatsen voldoende beschikbaar moeten blijven zodat studenten de zekerheid hebben dat zij hun opleiding op goede wijze kunnen afronden.

Marco Eestermans

Marco Eestermans

De afgelopen drie jaar heeft Marco ervaring opgedaan als fractievolger. De komende jaren wil hij zich blijven inzetten in de gemeenteraad van Goes. Zijn speerpunten zijn jongeren, onderwijs, armoede en vrijheid. Als leerkracht in het speciaal onderwijs ervaart hij dat het niet voor iedereen vanzelfsprekend is om mee te komen in onze samenleving. Marco is

Meer over Marco Eestermans