PvdA stemt voor verhuizing bibliotheek

Door Marco Eestermans op 23 november 2018

Afgelopen donderdag heeft de PvdA-fractie ingestemd met het voorstel om de bibliotheek te verhuizen naar het Bleekveld. We vinden dat de bibliotheek een belangrijke rol speelt in de Goese samenleving. Het biedt kansen voor het onderwijs, is een ontmoetingsplaats voor Goesenaren, biedt plek voor cursussen, zorgt dat studenten van kennis worden voorzien en zorgt vooral ook voor plezier van de lezende Goesenaren. Door de verhuizing is er ruimte om de bibliotheek te moderniseren en meer te doen aansluiten bij de huidige tijd. Dit zal wat ons betreft de kwaliteit verbeteren. We hebben ook voorgesteld om in de bibliotheek ruimte te maken om denksporten te promoten. De wethouder heeft toegezegd dit over te brengen naar de bibliotheek.

Ondanks alle vreugde plaatst onze fractie ook een kanttekening. In het huidige voorstel wordt er ruimte gecreëerd om een horecavoorziening te vestigen. De wethouder kon de noodzaak voor deze voorziening niet aangeven. Ze hoopt en gaat er vanuit dat de exploitatie licht winstgevend is. Wij vinden het niet passend als de gemeente deze kosten draagt. Wij hopen dat er in de toekomst een exploitant gevonden wordt die de kosten voor verbouwing en bedrijfsvoering op zich neemt. De andere positieve punten van de verhuizing hebben er toegeleid dat we de verdere ontwikkelingen niet willen vertragen. Vandaar dat PvdA ondanks deze kanttekening voor verhuizing van de bibliotheek is.

Marco Eestermans

Marco Eestermans

De afgelopen drie jaar heeft Marco ervaring opgedaan als fractievolger. De komende jaren wil hij zich blijven inzetten in de gemeenteraad van Goes. Zijn speerpunten zijn jongeren, onderwijs, armoede en vrijheid. Als leerkracht in het speciaal onderwijs ervaart hij dat het niet voor iedereen vanzelfsprekend is om mee te komen in onze samenleving. Marco is

Meer over Marco Eestermans