Door op 4 maart 2014

“’s Heer Hendrikskinderen leeft!”

hendrikskinderenDe PvdA Goes heeft dinsdag ’s Heer Hendrikskinderen bezocht. In de middag sprak de PvdA met de inwoners van het dorp. In de avond legde de PvdA zijn oor te luister bij de vertegenwoordigers van de dorpsraad.

De inwoners van ’s Heer Hendrikskinderen leven tevreden op het dorp, geven vrijwel alle mensen aan. Ze noemen de rustige woonomgeving, de gunstige ligging ten opzichte van Goes en de sociale samenhang van het dorp. Bovendien wijzen de mensen op de levendigheid van ’s Heer Hendrikskinderen.

Natuurlijk bestaan er zorgen. Zo hopen de inwoners dat de school niet sluit. Ook is de verkeerssnelheid van automobilisten op de Nieuwe Rijksweg een minpunt. Daarnaast maken de inwoners zich zorgen over de plannen van een ondernemer om een mestbedrijf op te starten op ruim honderd meter van de bebouwde kom.

De PvdA heeft deze punten en meer de revue laten passeren in het gesprek met de dorpsraad. Voorzitter Marten Wiersma is duidelijk in zijn opvatting. De dorpsvereniging ’s Heer Hendrikskinderen is een voorbeeld voor andere dorpen en wijken. In het dorp worden mooie initiatieven genomen en worden de inwoners betrokken bij vernieuwende projecten op het gebied van hulp aan de buren, wonen en duurzaamheid.

Wiersma kaart belangrijke wensen van het dorp aan: 1. Fietsverbinding tussen ’s Heer Hendrikskinderen-Oost en Goes-West. Vooral belangrijk voor de kinderen uit Goes-West die naar school gaan in het dorp. 2. De snelheidverlaging en andere invulling van de Nieuwe Rijksweg. 3. Het nadenken over de toekomst van de dorpsschool. Waar liggen de kansen voor de toekomst? Wiersma stelt: “We moeten dingen slimmer gaan doen. We moeten kansen benutten.”

De dorpsraad ontwikkelt zich voortdurend, geeft secretaris Adri van Oosten aan. “Wanneer de gemeente meer van ons vraagt, dan hebben wij de keuze of we mee willen doen. In het verleden hebben we ja gezegd, maar de gemeente moet ons wel de mogelijkheden daarvoor bieden.” Hij vervolgt: “We krijgen 1100 euro van de gemeente. Daar kunnen we net het dorpsblad van betalen.”

PvdA-kandidaat Maurice Theune, inwoner van ’s Heer Hendrikskinderen, begrijpt de dorpsraad goed. “We hebben ook in Goes-Oost gehoord: de inwoners willen meer naar zich toetrekken, maar daar moeten wel de financiële middelen voor zijn. Het kan toch niet zo zijn dat de gemeenteraad miljoenen geld in infrastructuur steekt en geen geld over heeft voor wijk en dorpsinitiatieven?”

Wiersma vat de boodschap van het gesprek helder samen: “De overheid zal zelf meer moeten veranderen. Er zullen op allerlei gebieden andere dingen van de burgers worden gevraagd. Bij al die veranderingen is één ding duidelijk: ’s Heer Hendrikskinderen leeft!”