Behoud het Veerse Meer!

Door Wouter van der Pijl op 17 november 2021

Tijdens de laatste raadsvergadering bespraken we de gebiedsvisie Veerse Meer waarin vastgelegd is waar wel en geen recreatieve bebouwing mag komen. Het is een visie die door alle betrokken gemeenten, de provincie, het Waterschap en verschillende organisaties, zoals de Zeeuwse Milieu Federatie, is opgesteld. Het belangrijkste doel van deze visie is om de natuur in het Veerse Meer te beschermen. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de natuur al lange tijd door menselijke activiteiten achteruit gaat.

Een belangrijk punt in deze visie is het verbod op buitendijks bouwen dat leidt tot een verstoring van de natuur rond de oevers van het Veerse Meer. Zo blijkt uit onderzoek dat buitendijks bouwen zal zorgen voor een verdere afname van het aantal vogels rond het meer. Hierdoor komt de biodiversiteit van het meer verder onder druk te staan. De PvdA is tegen verdere uitbreiding van recreatie rond het Veerse Meer en heeft daarom voor de gebiedsvisie gestemd.

Helaas denkt niet iedereen hier zo over. De coalitie partijen CDA, SGP/CU en VVD lieten zien dat zij buitendijkse bebouwing wel prima vinden. Ze dienden een motie in waarmee ze de deur weer op een kier zette om het buitendijks bouwen in Wolphaartsdijk mogelijk te maken. Dit tot grote teleurstelling van de gehele oppositie.

Ook het college was tegen deze motie. De motie gaat immers tegen Zeeuwse afspraken in. Nog vreemder was dat we door deze actie van CDA, SGP/CU en VVD in een soort alternatieve realiteit terecht kwamen. De oppositie was tegen de motie en steunde daarmee het college. De volledige coalitie liet haar eigen college in de kou staan waardoor Goes nu als gemeente aan de rest van Zeeland laat zien geen betrouwbare partner te zijn en economisch gewin belangrijker is dan bescherming van natuur.

Als het aan de PvdA had gelegen was dit niet gebeurd. Wij zetten de bescherming van het Veerse Meer op plaats één. We moeten zorgen voor onze Zeeuwse natuur en landschap zodat dit ook in de toekomst behouden blijft. Meer recreatie is onnodig en onverantwoord. Jammer dat het CDA, SGP/CU en VVD economische belangen belangrijker vinden dat de bescherming van het Veerse Meer.

Wouter van der Pijl

Wouter van der Pijl

‘Een samenleving waarin iedereen gelijk is en mee kan doen. Waar de politiek haar verantwoordelijkheid neemt en samen met inwoners beslissingen neemt. Dat is waar ik voor sta’ Odyzee Kloetinge Mijn naam is Wouter van der Pijl. Ik ben geboren en opgegroeid in Goes en woon in Goes-Zuid. Ik heb in mijn studententijd geschiedenis gestudeerd

Meer over Wouter van der Pijl