Burgerparticipatie moet het college nog leren

22 september 2018

Donderdagavond besprak de gemeenteraad de Bestuursrapportage: hoe staat het met het voor dit jaar afgesproken beleid? De PvdA-fractie concentreerde haar bijdrage op 1 belangrijk thema: de (nog immer verwaarloosde) burgerparticipatie. De Bestuursrapportage meldt dat we nog dit jaar een nota daarover tegemoet kunnen zien. En dat de ambtenaren in 2019 worden geschoold in samenwerken met de burgers. Het duurt ons allemaal te lang: in de vorige collegeperiode zou die nota er al zijn, nu is het gemeentebestuur van CDA, VVD & SGP/CU twee bestuursperiodes (!) bezig om uit te vogelen hoe de Goesenaren de rol in de besluitvorming krijgen die ze verdienen. Want dat moet veel beter.

Vandaag bericht de PZC dat ook een prominente CDA-er kritiek heeft op hoe het college met burgerparticipatie omgaat. Daarover zo meer, eerst onze bijdrage.

1. Voor goede burgerparticipatie is het nodig dat alle betrokkenen of belanghebbenden meedoen. En dat kun je beter te royaal definiëren dan te zuinig. Want dat laatste geeft altijd gedoe. En met die hele club ga je een proces in. Dat is tot op heden te weinig staand beleid en heeft de afgelopen jaren te vaak tot terechte irritatie bij Goesenaren geleid. Een actueel voorbeeld? De huurders van de met ontruiming bedreigde camping De Veerhoeve. Zij betaalden tientallen jaren toeristenbelasting en droegen enorm bij aan de economische ontwikkeling van Wolphaartsdijk. Maar bij het bestemmingsplan dat hun nu nekt zijn ze niet betrokken. Publicatie in de Bevelandse Bode was voldoende, aldus het college “en verder is er geen contact geweest”. De Bode wordt niet bezorgd bij de stacaravans.

2. En als je een proces bent ingegaan, deel dan alle informatie met betrokkenen. Dat is absoluut nodig om een eerlijke gang van zaken te krijgen waarin iedereen een gelijke kans heeft. Te vaak, en dat vinden we jammer, zien we dat de gemeente op de informatie blijft zitten. En dat heeft onnodige irritaties veroorzaakt Een recent voorbeeld? De plannen van Middelburg om de landingsbaan van het vliegveld te verleggen. De dorpsvereniging Wolphaartsdijk & Oud-Sabbinge moest het in de krant lezen en is daar terecht laaiend over. Het college verdedigt zich met “pas vorige week geïnformeerd” te zijn door het Middelburgse college. Alsof ze in het Stadskantoor moeten functioneren zonder telefoon of email.

3. Durf los te laten. Dat geldt voor de gemeenteraad. Maar zeker ook voor het college en de medewerkers. Bestuurlijk, ambtelijk en politiek Nederland komt uit een traditie van zelf willen beslissen, controleren en de touwtjes in handen houden. Dat gaat niet samen met burgerparticipatie. Burgerparticipatie verwacht van de bestuurders dat zij de overstap durven maken naar faciliteren en ondersteunen.

En dat laatste brengt mij bij Harry van Waveren (prominent CDA-er: ex provinciebestuurder en wethouder) maar ook bewoner van de Goese Schilderswijk. Daar zien ze momenteel een kruising van de Kloetingseweg anders ingericht worden. Maar op een ondoordachte manier, volgens wijkbewoners. Van Waveren: “Ik stel voor dat het werk tijdelijk wordt stilgelegd en dat de gemeente EERST met ons komt praten.’’ Gelijk heeft hij. Het kan er alleen maar beter van worden. Want inwoners weten heel goed wat er te verbeteren is in hun woonomgeving. Dat maakten de bewoners van de Monnetstede eerder al helder duidelijk. Hun alternatief voor het lelijke hek waar ze nu van de gemeente tegenaan moeten kijken was mooier èn goedkoper.

Niet alle bewoners Schilderswijk zijn blij met nieuwe kruising (PZC, 2018-09-21)