Door op 10 maart 2012

Crematie Piet Duinkerke

De financieel fractiespecialist van de PvdA Goes is niet meer. Piet maakte voor de Pvda deel uit van de Goese gemeenteraad van 1970 tot 1990. Hij werd in 1972 fractievoorzitter als opvolger van Lieven de Leeuw die toen wethouder werd. Zeven jaar heb ik samen met Piet in de fractie gezeten. Piet hield ervan om kort en krachtig te formuleren. Hij kon zich druk maken over lange uiteenzettingen door zijn politiek tegenstanders. In de fractievergaderingen ging het er soms heftig aan toe. Een enkele keer resulteerde dat er zelfs in, dat een fractiegenoot zijn tas pakte en de fractievergadering vroegtijdig verliet. Piet kon op zulke momenten fel reageren.

Piet Duinkerke een socialist die vanuit Yerseke zijn idealen meebracht naar Goes en in zijn actieve politieke loopbaan in niet mis te verstane bewoordingen duidelijk maakte waar de PvdA voor staat, n.l. een rechtvaardige maatschappij waarin ook de minder draagkrachtigen een menswaardig bestaan kunnen opbouwen. Het is inmiddels al weer 22 jaar geleden dat Piet afscheid nam van de Goese raad. Steeds bleef hij echter geïnteresseerd. Als ik hem ontmoette was steevast de vraag: “Hoe gaat het in de raad?”. De laatste tien jaar woonde hij de afdelingsvergaderingen niet meer bij. Hij vond dat zijn jongere partijgenoten nu maar in zijn voetsporen moesten treden. Vorige week kwam er plotseling een eind aan zijn leven. Namens de PvdA Goes wil ik vandaag nog eens benadrukken dat we Piet dank verschuldigd zijn voor zijn actieve inbreng in de socialistische beweging. Laten we hopen dat nog velen na hem het idealisme van de Rode Familie zullen blijven uitdragen. PIET BEDANKT!