Manifest bestrijding armoede en schulden

20 februari 2018

Hoe lossen we armoede op? De Bevelandse PvdA-afdelingen hebben hier op een gezamenlijk antwoord geformuleerd. In ons manifest ‘Armoedebestrijding’ leest u wat willen bereiken als het gaat om armoedebestrijding. Samen proberen we om armoede in onze samenleving zo goed mogelijk te voorkomen en te verhelpen.

Manifest PvdA Bestrijding armoede en schulden