Marco Eestermans, nummer twee op de PvdA-kandidatenlijst

11 maart 2018

Jong, sociaal, heeft een hart voor het onderwijs, geeft jongeren een kans en wil armoede terugdringen… dat is Marco Eestermans, nummer 2 op onze kandidatenlijst!