De PvdA kiest voor een duurzame toekomst!

Door Wouter van der Pijl op 19 juni 2020

Voor het derde jaar op rij hebben we last van een warm en droog jaar. Tegelijkertijd stijgt de zeespiegel en dalen grote delen van de Nederlandse bodem. Geen fijne combinatie wanneer je bedenkt dat meer dan de helft van Nederland onder zeeniveau ligt. We weten dat dit komt door het versterkt broeikaseffect. Om de CO2 uitstoot tegen te gaan wordt er in Nederland een plan bedacht om de energieopwekking duurzamer en milieuvriendelijker te maken. Dit plan is de Regionale Energie Strategie (RES). Verschillende regio’s en provincies, waaronder Zeeland, hebben een RES gemaakt.

De PvdA Goes roept de Zeeuwse politiek op om niet door te gaan op dezelfde voet. Windmolen- en zonneparken zijn goede alternatieven voor energieopwekking, maar laten we niet omwille van ons eigenbelang het belang van de natuur vergeten. Laten we in de RES oog hebben voor het behoud van natuur, landbouw en ons landschap. Wij kiezen niet voor het vol zetten van ons landschap met zonnepanelen en windparken, maar voor energiebesparing, waterstof, offshore windmolenparken en zonnepanelen op gebouwen.

De klimaat- en energieproblematiek gaat verder dan onze eigen generatie, maar zal nog vele generaties na ons raken. Voor ons als sociaaldemocraten is duurzaamheid een belangrijke kernwaarde. Wij strijden voor een duurzame samenleving waarbij ook toekomstige generaties een wereld erven die leefbaar is.

Wouter van der Pijl

Wouter van der Pijl

‘Een samenleving waarin iedereen gelijk is en mee kan doen. Waar de politiek haar verantwoordelijkheid neemt en samen met inwoners beslissingen neemt. Dat is waar ik voor sta’ Odyzee Kloetinge Mijn naam is Wouter van der Pijl. Ik ben geboren en opgegroeid in Goes en woon in Goes-Zuid. Ik heb in mijn studententijd geschiedenis gestudeerd

Meer over Wouter van der Pijl